DATA GURU DAN KARYAWAN

16.58

Berikut merupakan data guru dan karyawan MTs Darul Hikmah Ngompak.


NO NAMA JABATAN
1   Asfirotul Qoyimah, M.Ag  Kepala Madrasah
2   Amir Syarifudin, SE  Guru
3   Endah Setyowati Wibowo, S.Ag  Waka Kurikulum
4   Suwarno, S.Pd  Waka Sarpras
5   Mahfut Sobirin  Guru
6   Fatah Mabroni, S.Pd.I  Waka Kesiswaan
7   Anis Suryani, S.Ag  Guru
8   Thole Agung Subagiyo, S.Pd  Guru
9   Ikhassnudin, S.Pd  Guru
10   Dwi Wahyu Andalas, SH  Guru
11   Iswahyudi, S.Pd.I  Guru
12   Fadhilla Alfian M, S.Pd  Guru
13   Titien Anggraini, S.Pd  Guru
14   Riva'i Nugraha Saputra, SEI  Guru
15   Ami Astutik, S.Pd  Guru
16   Susi Susanti, S.Pd  Guru
17   Tutik Munawaroh, S.Pd.I  Guru
18   Khoirotunnisa, S.Pd  Karyawan
19   Ardiyan Nur Cahyo  Karyawan
20   Effy Alexandri Luthfy, S.Pd  Guru
21   Roudhotul Jannah  Guru
22   Heri Cahyono, M.Pd  Guru
23   Iswahyudi Edi Suhana, S.Pd  Guru
24   Haryanto, S.Pd.I  Guru
25   Amaliyatus Sholikah, S.Pd  Guru
26   Rizqi Briliana, S.Pd  Guru
27   Erna Widyastuti, S.Pd  Guru
28   Sutikno  Karyawan
29   Puji Wartono  Guru
30   Heri Kusnanto  Karyawan
Previous
Next Post »

1 komentar

  1. MTsnya kian bagus. Aku pernah di sini tahun 1978-1981 an. Masih sugengkah Pak Radi. Semoga MTs semakin membaik. Dulu aku pernah tinggal di Ngrambe juga ndidik di SMP Muhamaddiyah Ngrambe.Salam dariku Hendra/Ribbut Setyoko Hendra Dinama

    BalasHapus